Senior Day vs. Western Illinois (Nov. 1, 2015) - unomavericks